Kundalini yoga


Kundalini yoga

Kundalini betyder livsenergi. Kundaliniyoga är en ca 5000 år gammal indisk filosofi som ofta kallas modern till alla yogaformer. Yogi Bhajan, yogamästare och sikh från Indien, förde med sig denna yogatradition till resten av världen via USA i slutet på 1960-talet.


Kundaliniyogan kallas också för hushållsyoga då tanken är att yogan ska vara närvarande och underlätta för människan i hennes vardag. Vår tidsålder kännetecknas av högt tempo på alla plan med stora påfrestningar på kropp och sinne som följd. Vår kropp och hjärna har inte haft samma utvecklingstakt som tekniken och samhället och går därför ständigt på högvarv för att hänga med. Får inte kropp och hjärna vila mellan varven, genom återhämtning på djupet, drabbas vi av vår tids folksjukdomar som till exempel depression, ångest, utmattningssymptom, sömnproblem, känsla av otillräcklighet, hjärtproblem, med mera.


Medvetenhetens yoga är ett annat namn för att belysa Kundaliniyogans fokus på att vara medvetet närvarande här och nu. Vår kropp är vårt främsta verktyg för att skapa balans, för att komma ifrån våra tankars ständiga tjat och istället uppleva lugn i medveten närvaro.


Kundaliniyogan ger dig de verktyg du behöver för att hålla din kropp i form, stilla ditt sinne och stärka ditt nerv- och hormonsystem. På så vis får du den djupa återhämtning som ger dig inre lugn, styrka och balans. Kundaliniyoga hjälper dig att vara närvarande här och nu i mindfulness och att ta fram din inneboende kraft och styrka, att komma i kontakt med ditt medvetande. Kundaliniyoga hjälper dig att komma loss ur gamla beteende- och tankemönster och rensar ut i det undermedvetna.


Du behöver inte vara vältränad eller vig för att utöva kundaliniyoga utan den kan utföras av alla och anpassas till just din förmåga. Övningarna kan vara både energifyllda, dynamiska och även statiska. De är sammansatta till redan bestämda yogapass (kriyor) som följer energins flöde i kroppen, för att nå en viss effekt, för att jobba med ett visst område och för att aktivera livsenergin i de olika energicentren, chakran. En viktig del i Kundaliniyogan är att stärka och aktivera denna energin i hjärtat, att öppna upp hjärtat.


Ett Kundaliniyogapass består av följande moment:

Intoning

Kroppsövningar/asanas

Avslappning

Meditation

Avslutning/uttoning


Utöver ovan nämnda delar ingår också andningsövningar och mantra, ljudvibration, som har stor effekt på kropp och sinne och är läkande.


Andningen är vårt främsta verktyg för läkning och balans. Den styr alla andra system i kroppen. Mer än hälften av den energi vi får i oss får vi i oss genom andningen. Resten får vi i oss via mat osv. Andningen är alltså det absolut största energiintaget. Kroppen gör sig också av med gifter och restavfall via andningen. Hela 70 % av kroppens avfall försvinner via andningen och resterande 30 % via urin, svett och avföring. Andningen påverkar vår kropps kemiska system, framförallt ph-värdet, och koldioxidhalten som är i obalans vid stress.


Det finns ett direkt samband mellan andningen och dina tankar och känslor. Den moderna människan andas ofta fel med en ytlig andning i bröstkorgen istället för en lugn och djup andning i magen. Andningen speglar våra känslor så att vi till exempel andas snabbt och ytligt när vi är stressade och långsamt och djupt när vi är lugna. Vi kan med andra ord direkt påverka hur vi mår och skapa fysisk, emotionell och mental harmoni i oss genom att medvetet ändra vår andning.


Andningen är ofta kraftfull i Kundaliniyogan och består inte bara av separata andningsövningar(pranayamas) utan är en del av kroppsövningarna. Andningsövningar fyller på med energi och lugnar också sinnet så att vi lättare kan hålla fokus och tillgodogöra oss kroppsövningarna.


Mantra är en kombination av ljud och själva ordet mantra betyder ungefär ord som befriar och lugnar sinnet. Ljuden som används är en kombination av ”urljud”, naad, som man hittar i i nästan alla språk, ett universellt språk med särskild vibration och frekvens.

Att använda sig av ett mantra när man mediterar eller i en yogaövning är ett effektivt sätt att stilla tankarna och i närvaro och medvetenhet notera tankarna istället för att dras med och distraheras av dem. När du upprepar samma ord om och om igen får sinnet ingen ny stimulans och tankeverksamheten lugnar ner sig.


Mantra är helt enkelt ljudvibration. Allt är uppbyggt av vibration, minsta lilla sandkorn, våra celler är vibration.  Forskning visar att vibration har stor effekt på kroppen och sinnet, att människan mätbart påverkas av ljud och musik bl.a. genom sänkt blodtryck, minskad mängd stresshormoner, ökad serotoninhalt och minskade muskelspänningar.


Mantran har effekt  oavsett om man förstår dess mening eller ej. Ljuden och också tonerna, frekvensen i ett mantra påverkar oss genom att de stimulerar vårt nervsystem och vårt hormonsystem som sätter igång kroppens självläkning vilket skapar balans och harmoni inom oss.


Meditation är metoder för kroppslig och mental avslappning i kombination med koncentration på något föremål, föreställning eller företeelse. Syftet med meditation är att lugna sinnet genom att låta det arbeta med att koncentrera sig på en enda sak. På så sätt är det lättare att få klarhet, slappna av och rensa upp bland alla intryck som hjärnan bombarderas av.


Meditation ger ett inre lugn och bidrar till att lättare kunna hantera tankar och känslor. Forskning visar att meditation minskar stresskänslor, påverkar blodtrycket positivt, minskar muskelspänningar, förbättrar blodcirkulationen, minskar huvudvärk, ökar koncentrationen och den mentala snabbheten, ger en större medvetenhet och balans. Man kan meditera på många olika sätt genom t.ex. koncentration på andning, puls eller hjärtljud, visualisering, mantra, rörelse.


Exempel på fördelar med Kundaliniyoga:


• Effektiv mot stress

• Ökar din rörlighet och stärker kroppen

• Ger bättre sömn

• Ger kraft och energi

• Stärker nervsystemet och immunförsvaret

• Stimulerar hormonsystemet

• Relativt enkelt att utföra

• Ger närvaro i nuet och ökat fokus