Mediyoga


Mediyoga

Mediyoga är en mjuk och lugn men kraftfull svenskutvecklad yogaform med ursprung i Kundaliniyogan. Forskning är centralt inom Mediyoga som är den yogaform man forskar mest kring i Sverige. Man arbetar aktivt med att starta upp forskningsstudier, cirka 3-4 studier genomförs per år.


Alla Mediyogainstruktörer och terapeuter har basmedicinsk kunskap och yogaformen är en del av den reguljära behandlingen inom svensk hälso- och sjukvård. Mediyoga används till exempel på Danderyds Sjukhus i behandlingen och rehabiliteringen av hjärtpatienter.


Mediyoga är utvecklad utifrån en blandning av ett holistiskt perspektiv och den moderna medicinen. Den ger god effekt både i förebyggande syfte och vid behandling av till exempel stress, ryggsmärtor, astma, rygg- och hjärtproblem, sömnproblem och andra obalanser i kroppen. Yogaformen passar alla och utförs oftast sittande, på matta eller stol, eller liggande. Fysiska övningar och ställningar kombineras med andnings-, mantra- och meditationstekniker.


Ett Mediyogapass består av följande moment:

Intoning

Långa djupa andetag

Kroppsövningar/asanas

Avslappning

Meditation

Avslutning/uttoning


Utöver ovan nämnda delar ingår också andningsövningar och mantra, ljudvibration, som har stor effekt på kropp och sinne och är läkande.


Andningen är vårt främsta verktyg för läkning och balans. Den styr alla andra system i kroppen. Mer än hälften av den energi vi får i oss får vi i oss genom andningen. Resten får vi i oss via mat osv. Andningen är alltså det absolut största energiintaget. Kroppen gör sig också av med gifter och restavfall via andningen. Hela 70 % av kroppens avfall försvinner via andningen och resterande 30 % via urin, svett och avföring. Andningen påverkar vår kropps kemiska system, framförallt ph-värdet, och koldioxidhalten som är i obalans vid stress.


Det finns ett direkt samband mellan andningen och dina tankar och känslor. Den moderna människan andas ofta fel med en ytlig andning i bröstkorgen istället för en lugn och djup andning i magen. Andningen speglar våra känslor så att vi till exempel andas snabbt och ytligt när vi är stressade och långsamt och djupt när vi är lugna. Vi kan med andra ord direkt påverka hur vi mår och skapa fysisk, emotionell och mental harmoni i oss genom att medvetet ändra vår andning.


Andningen är ofta kraftfull i Kundaliniyogan och består inte bara av separata andningsövningar(pranayamas) utan är en del av kroppsövningarna. Andningsövningar fyller på med energi och lugnar också sinnet så att vi lättare kan hålla fokus och tillgodogöra oss kroppsövningarna.


Mantra är en kombination av ljud och själva ordet mantra betyder ungefär ord som befriar och lugnar sinnet. Ljuden som används är en kombination av ”urljud”, naad, som man hittar i nästan alla språk, ett universellt språk med särskild vibration och frekvens.

Att använda sig av ett mantra när man mediterar eller i en yogaövning är ett effektivt sätt att stilla tankarna och i närvaro och medvetenhet notera tankarna istället för att dras med och distraheras av dem. När du upprepar samma ord om och om igen får sinnet ingen ny stimulans och tankeverksamheten lugnar ner sig.


Mantra är helt enkelt ljudvibration. Allt är uppbyggt av vibration, minsta lilla sandkorn, våra celler är vibration.  Forskning visar att vibration har stor effekt på kroppen och sinnet, att människan mätbart påverkas av ljud och musik bl.a. genom sänkt blodtryck, minskad mängd stresshormoner, ökad serotoninhalt och minskade muskelspänningar.


Mantran har effekt  oavsett om man förstår dess mening eller ej. Ljuden och också tonerna, frekvensen i ett mantra påverkar oss genom att de stimulerar vårt nervsystem och vårt hormonsystem som sätter igång kroppens självläkning vilket skapar balans och harmoni inom oss.


Meditation är metoder för kroppslig och mental avslappning i kombination med koncentration på något föremål, föreställning eller företeelse. Syftet med meditation är att lugna sinnet genom att låta det koncentrera sig på en enda sak. På så sätt är det lättare att få klarhet, slappna av och rensa upp bland alla intryck som hjärnan bombarderas av.


Meditation ger ett inre lugn och bidrar till att lättare kunna hantera tankar och känslor. Forskning visar att meditation minskar stresskänslor, påverkar blodtrycket positivt, minskar muskelspänningar, förbättrar blodcirkulationen, minskar huvudvärk, ökar koncentrationen och den mentala snabbheten, ger en större medvetenhet och balans. Man kan meditera på många olika sätt genom t.ex. koncentration på andning, puls eller hjärtljud, visualisering, mantra, rörelse.


Exempel på fördelar med Mediyoga:


• Passar alla oavsett nivå och ålder

• Minskar stress och oro

• Kan lindra smärta, hormonella obalanser, astma- rygg- och hjärtproblem

• Avslappnande, ger bättre sömn

• Stärker immunförsvaret och kroppens förmåga till självläkning

• Ger kraft och energi

• Stärker nervsystemet

• Mjukar upp kroppen